WD Black ฮาร์ดดิสก์ที่ถูกออกแบบมาสำหรับการใช้งานในคอมพิวเตอร์ที่ต้องการประสิทธิภาพการทำงานสูง เช่น งานมัลติมีเดีย กราฟิก ตกแต่งภาพ ตัดต่อวิดีโอ ที่ต้องการความเร็วในการทำงาน มีเสถียรภาพในการทำงาน

เรียงตาม :
Engine by shopup.com